HomeNieuwsMeertaligheid op school, een vloek of een troef?
27
nov
2017

Meertaligheid op school, een vloek of een troef?

Het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen en Brussel wil elke leerling dezelfde kansen geven om een succesvolle carrière uit te bouwen op de arbeidsmarkt. Meertaligheid op school werkt de taalachterstand van anderstaligen nog meer in de hand.

Iedere dag werken leerkrachten en schooldirecties aan het verbeteren van de taalvaardigheid van hun leerlingen. Anderstaligen krijgen hierbij kansen op maat om hun taalachterstand weg te werken. Scholen bieden heel wat taalondersteunende en – stimulerende initiatieven aan en bovendien is de speelplaats de oefenkans bij uitstek. Samen spelen is samen leren!

SLEUTEL TOT INTEGRATIE

De moedertaal behoort tot de kern van iemands eigenheid, de verwerving ervan is de verantwoordelijkheid van de ouders en niet van de school. De verantwoordelijkheid van de school bestaat erin om de leerlingen zo goed mogelijk klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Een goede kennis van het Nederlands is hiervoor noodzakelijk.

De school is een plaats waar verschillende culturen samengebracht worden. Voor onze scholen is dit een dagelijkse uitdaging. Het Nederlands als schooltaal verbindt alle leerlingen en leerkrachten en is dan ook de sleutel tot integratie.

INCLUSIEVE GEMEENSCHAP

Voor het welbevinden van leerlingen en leerkrachten is het belangrijk dat de school een inclusieve gemeenschap is. Het toelaten van meertaligheid op de speelplaats en in de klas werkt kliekjesvorming,en als bijgevolg segregatie en radicalisering, in de hand. Bovendien ondermijnt dit het gezag van de leerkracht op de speelplaats en in de klas omdat ze de taal van de leerlingen niet begrijpt. Zo kan bijvoorbeeld ook pestgedrag moeilijker gedetecteerd worden. Wordt er door de verdedigers van de meertaligheid ook gedacht aan het welbevinden van de Nederlandstalige leerlingen? Zij zijn ondertussen immers in sommige scholen in de grote steden en Vlaamse Rand reeds in de minderheid.

OVERKOEPELEND TAALBELEID

Het belang van een overkoepelend taalbeleid dringt zich duidelijk op. Wanneer één koepel een ander taalbeleid hanteert, zal dit de kloof tussen witte en zwarte scholen nog groter maken. In de gemeente Sint-Pieters-Leeuw onderschreven alle scholen van alle netten bij het begin van dit schooljaar één taalbeleid. “Samen spreken we Nederlands op school”, omdat alle leerlingen gelijke kansen moeten krijgen met het Nederlands als ticket voor hun toekomst.